Gadd wspinanie, bouldering i akcesoria treningowe

794 578 635    sklep@gadd.pl

Miejsce produkcji: Polska

    16 czerwca 2024 r.

    Wszystkie Nasze produkty są dostępne

    Udostępniamy wysyłkę(oprócz crash padów i towarów o dużym gabarycie) poprzez Paczkomaty Inpost

Regulamin Sklep gadd.pl


INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy działający pod adresem www.gadd.pl prowadzony jest przez firmę FHS Jakub Kwapisz z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Sportowa 40/42/34.

 

Bank ING

Numer konta: 62105011421000009716055307

 

Sklep Gadd.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową odzieży i sprzętu sportowego-turystycznego.

Do każdego zakupu dołączamy paragon fiskalny lub na życzenie Fakturę VAT.

Wszystkie produkty wprowadzone do sprzedaży w gadd.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.


ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówień wynosi 2 dni robocze od momentu wyboru sposobu zapłaty.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie wynikające z błędnie lub niejednoznacznie podanych informacji.


DOSTAWA

Dostawa odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu w siedzibie firmy Sprzedającego. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie powstałe z winy Poczty Polskiej. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę w momencie jej odbioru, a w szczególności czy otrzymana paczka nie posiada śladów prób otwarcia bądź innych uszkodzeń.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki Kupujący ma obowiązek sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Protokół szkody jest podstawą reklamacji. W przypadku nie odebrania paczki w oznaczonym terminie, Kupujący zostaje obciążony kosztami jej odesłania do Sprzedającego.


WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność za towar może być dokonana w następujący sposób:

  • przedpłatą dokonaną przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego
  • gotówką, w przypadku odbioru osobistego przez Kupującego
  • gotówką do rąk kuriera, w przypadku dostawy towarów za pobraniem przez Pocztę Polską.

Do zamówienia należy dodać koszty przesyłki:
12,90 PLN brutto w przypadku przedpłaty przelewem na rachunek bankowy

Wpłatę należy dokonać na konto w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.ZWROTY

Kupujący, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedającego, może od niej odstąpić zgodnie

z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru

i musi ten fakt poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie oraz bezwzględnie dowód zakupu

(paragon) należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

Zwracany towar musi być kompletny i nie może nosić oznak użytkowania. Towar należy dostarczyć

w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego.

Po otrzymaniu zwróconego towaru zostanie wystawiony dokument korygujący do dokumentu zakupu.

Po uzyskaniu przez Sprzedającego potwierdzenia odbioru dokumentu korygującego, zwrócona zostanie

kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru. Koszty przesyłki towaru do Kupującego nie podlegają zwrotowi.

REKLAMACJE

Koszty przesłania paczki z reklamowanymi towarami ponosi Kupujący. Reklamacje są rozpatrywane

w terminie 14 dni od momentu złożenia reklamacji i otrzymania paczki. W przypadku uznania zasadności

reklamacji, Sprzedający ponosi koszty związane z ponownym dostarczeniem nowych towarów Kupującemu.

Sprzedający nie pokrywa jednak kosztów przesyłki w przypadku bezpodstawnej reklamacji. Sprzedający

nie uwzględnia reklamacji dotyczących zmian w towarach wynikających z nieodpowiedniego użytkowania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazywane przez Kupujących są przetwarzane przez firmę FHS Jakub Kwapisz

z siedzibą w Częstochowie przy ul. Sportowej 40/42/34. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy Sprzedającego.

Produkcja w Polsce

Wszystkie Nasze produkty są produkowane na miejscu, w Polsce, adres produkcji w zakładce Kontakt

Zamknij

UWAGA ta strona wykorzystuje pliki Cookie. Zobacz Regulamin i Polityka plików Cookie